domingo, 3 de março de 2013

Taito kumartaa itään, pyllistämättä länteen.Suomettuminen (saks. Finnlandisierung) tarkoittaa voimakkaamman valtion vaikutusvaltaa heikomman naapurimaan asioihin. Käsite esiteltiin alun perin Itävallassa jo 1950-luvulla, mutta sitä alettiin käyttää ahkerasti Saksan liittotasavallassa 1960-luvun lopulla. Termiä käyttivät alun perin liittokansleri Willy Brandtin vastustajat kritisoidessaan hänen uutta, Ostpolitik-nimellä tunnettua ulkopoliittista linjaansa liian neuvostomyönteisenä. Brandt tuomitsikin termin käytön suomalaisia loukkaavana. Se merkitsi sananmukaisesti Suomen kaltaiseksi tulemista.


Suomessa suomettumisen ydinaikaa oli Kekkosen hallintokausi. Kekkosen ensimmäisellä presidenttikaudella alkanutta poliittista kehitystä Suomessa on myöhemmin kutsuttu suomettumiseksi. Tavallisesti suomettumisella tarkoitetaan sellaista poliittista kehitystä, jossa pieni demokraattinen maa alistuu suuremman, totalitaarisen naapurivaltion tahtoon. Myös etenkin 1960-luvun alkupuolen Noottikriisi ja 1968–1982 eli jakso Tšekkoslovakian miehittämisen jälkeisestä Brežnevin opin mukaisesta neuvostopolitiikan tarkistuksesta Mauno Koivistontuloon presidentin sijaiseksi 1981 ja presidentiksi 1982 olivat yhä väkevää suomettumisen aikaa. Esimerkiksi Max Jakobson on pitänyt Suomen sisäpolitiikkaan 1980-luvun alkupuolelle saakka merkittävästi vaikuttaneen ministerineuvos Viktor Vladimirovin paluuta vuonna 1984 Neuvostoliittoon merkkitapauksena suomettumisen ajan vähitellen päättyessä. Mutta vielä 1985 Koivisto pyrki estämään Juho Kusti Paasikiven päiväkirjojen julkaisemisen ja lopullisesti suomettuminen alkuperäisessä merkityksessään päättyi vasta Neuvostoliiton hajoamiseen 1991. Suomalaisesta poliittisesta keskustelusta käsite ei kuitenkaan ole täysin hävinnyt 2000-luvullakaan, ja suomettuneisuuden tai "uussuomettumisen" käsitettä on viljelty milloin puhuttaessa Suomen suhteista Neuvostoliiton seuraajavaltio Venäjään, milloin Euroopan unioniin, milloin Yhdysvaltoihin.


Tarkka suomennos olisi "suomettaminen". Rinnakkaistermi suomettaminen tarkoittaa sitä, että pyritään saamaan valtio tai ihminen suomettuneeksi ja suomettuminen taas, että suometutaan itsenäisesti. Käsitteellä tarkoitettiin negatiivisesti Suomen joutumista Neuvostoliiton valtapiiriin. Suomessa Neuvostoliiton vaikutusvalta ulottui myös sisäpolitiikkaan ja ilmeni mediassa ns. itsesensuurina. Uuden Suomen entinen päätoimittaja Lauri Aho kirjoitti suomettumisen tarkoittavan "tilaa, jossa maa ilman Neuvostoliiton miehitystä, ilman kommunistikaappausta ja ilman demokraattisten laitosten poistamista on tietyn asteisessa riippuvaisuussuhteessa Moskovasta" (Uusi Suomi 14. marraskuuta 1971).


Kun suomettumiskeskustelu alkoi levitä, presidentti Urho Kekkonen yritti antaa käsitteelle myönteistä sisältöä yhdysvaltalaiselle Newsweek-viikkolehdelle syyskuun alussa 1973 antamassaan haastattelussa: "Jos suomettumisella tarkoitetaan todellista tilannetta, sitä että sodan hävinnyt pieni eurooppalainen maa on säilyttänyt itsenäisyytensä ja omanarvontuntonsa, päässyt jaloilleen ilman ulkopuolista apua, luonut hyvät ja luottamukselliset suhteet suurvaltanaapuriinsa ja kehittänyt oman puolueettomuuspolitiikkansa, niin pidän sanontaa imartelevana! Mutta näinkään määriteltynä ei suomettuminen ole vientitavaraa."


Historiantutkijoista suomettumisen aikaa ovat selvitelleet etenkin Hannu Rautkallio ja Timo Vihavainen. Vihavainen julkaisi aiheesta vuonna 1991 huomiota herättäneen teoksenKansakunta rähmällään (Otava). Myös suomettumisen ajan huomattava ulkopoliittinen vaikuttaja Max Jakobson on varsinkin teoksissaan Vallanvaihto (1992) ja Tilinpäätös (2003) ruotinut 1970- ja 1980-lukujen ulkopolitiikkaa ja Suomen ja Neuvostoliiton tuolloisia suhteita. Tuoreeltaan suomettumisilmiötä käsitteli laajasti virolais-ruotsalainen toimittaja Andres Küng vuonna 1976 ilmestyneessä teoksessaan Vad händer i Finland (Mitä Suomessa tapahtuu).
sábado, 2 de março de 2013

SUOMETTUMINEN™TERCEIRA VIA™ / KOLMAS TIE™
The art of bowing to the East without mooning the WestInstalação Pedagógica + Ajuda Profissional


Dia 4 de Março de 2013
Horário de Atendimento: das 19:30 às 23:30


Avenida Rodrigues de Freitas, 164, 1.º, Porto


Primeira intervenção pública, logo política, do projecto que visa a instauração de um macro-partido trans-universal, pós-dogmático e "finlandizado", com epicentro em Helsínquia e abalos mais significativos na €uropa Periférica. Atendimento personalizado a futuros simpatizantes (Escritório, NEC) + visita des-guiada aosheadquarters temporários (Espaço 6x6, NEC). TERCEIRA VIA™ propõe um saneamento est(ético), logo profil(árctico), da "doença mediterrânica" (em Latim:Azeitegeist). Solicita-se a apresentação de um qualquer elemento de identificação do tipo PIIGS e a leitura atenta destas normas de higiene (ISO 1+1=3).

Secretário-Geral_Rogério Nuno Costa
Secretária-Adjunta_Cátia Pinheiro
Vogais_Cristiana Rocha, Mafalda Couto Soares


Kiitos Suomalaisille_Ana Fradique, Tuukka Tammisaari, Nuno Correia, Ulla Janatuinen, Diana de Sousa, Rita Vargas, Eva Malainho, Elina Satu Maria Manner, Mika Christian Tissari, Diana Niepce, Joana Ribas

...Portugali_Diana Coelho, Roger Madureira, Tânia Figueiras Ribeiro, David Bernardes, Marta Coelho, André Santos, Filipa Alves, Filipe Gomes, José Capela, Paulo Vasques, Vera Mota, Gabriela Vaz-Pinheiro, Mickaël Oliveira, José Nunes, Uíca, Estufa, CITAC, O Espaço do Tempo, TAGV, Núcleo de Experimentação Coreográfica.


Depois de "Residência (Artística)" e "Realpolitik", "Terceira Via™" fechará o 'Ano Zero' (biénio 2012/13) do macro-projecto "Universidade/Yliopisto". Estreia final em Novembro de 2013, com lançamento do Plano de Intervenção para o 'Ano Um' (biénio 2013/14).Mais info: